Menşeine göre çaylar

Menşeine göre çaylar

Menşeine göre çaylar kategorisinde farklı coğrafyalardan gelen çayları bulacaksınız. Şarapta da olduğu gibi, iklim ve toprak çayın lezzetini önemli ölçüde etkilemekte ve her çay kendine has özellikler sunmaktadır. Aynı çay ağacından ve aynı hasattan olan çay yapraklarının göreceği işlemlere bağlı olarak yeşil, siyah veya beyaz çay üretilir.